Ciutat republicana

El passat dia 1 d'abril va tenir lloc l'últim dels quatre diàlegs per un Nou Sant Boi que duia per títol 'Ciutat republicana' i en el que vam debatre sobre nova administració, gestió pública i coresponsabilitat ciutadana. L'acte es va fer a Can Massallera i va comptar amb una trentena d'assistents.

Carles Dalmau en l'exposició inicial.
Després de la presentació d'en Miquel Salip, l'encarregat de fer l'exposició inicial va ser el síndic de la ciutat Carles Dalmau. Dalmau va desgranar l'administració pública santboiana, complexa i enrevessada, oberta però poc permeable. Els mecanismes per arribar a comunicar-se amb ella són complicats i el llenguatge que fa servir no està a l'abast de tothom. L'organigrama de l'administració és extens i per això funciona sol, independentment de l'equip de govern. Però en una administració republicana caldria poder comunicar-s'hi de manera més eficient, fent bones preguntes i exigint bones respostes. La presa de decisions de la ciutat és tasca de tots, a Sant Boi la participació ciutadana és escassa, per bé que l'administració no ajuda a que aquesta augmenti. Les associacions i els ciutadans i ciutadanes tenen responsabilitat, no només han de participar votant cada quatre anys.  

Segons Dalmau, ha d'existir un codi d'ètica pública que vinculi tots els treballadors públics, càrrecs electes, ciutadania, associacions i empreses públiques, tothom l'ha de complir. També la separació de poders és essencial, però en els tres estaments la ciutadania té més poder de participació de la que pensa. Existeixen diversos canals de l'ajuntament per donar resposta, i tota la informació que genera és pública i es pot consultar, però ni és fàcil, ni els fracassos s'especifiquen convenientment. Per últim el síndic va apuntar que, a diferència de l'administració actual, no seria republicà privatitzar els serveis públics.

En l'obertura del torn de debat, Miquel Salip va celebrar que actualment el moviment ciutadà revifa després d'uns quants anys d'haver delegat tota la gestió en l'ajuntament. L'administració ha de saber respondre a aquest interès creixent, però sembla que a l'actual li fa por tot el que no es controla directament des de dins. Salip també va apuntar el concepte de ciutat deliberativa, l'apoderament ciutadà per deliberar conjuntament amb l'administració l'esdevenidor de la ciutat.

A continuació, un recull de les aportacions més destacades:

  • Els consells de barri ja no són participatius, l'administració només hi va a explicar el que ja ha decidit, i per tant la ciutadania no hi té res a dir. La gent vol participar més però li posen difícil i se'n cansa. I si fas propostes no hi ha seguiment del que es fa al respecte.
El torn de debat va ser molt participatiu.
  • En general la gent no és conscient de la importància que té l'administració municipal i és per falta de cultura democràtica. No és el mateix una ciutat que s'implica en esdeveniments com el Tricentenari del 1714 o el procés constituent, que una ciutat que es queda fora.
  • No hi ha cultura de participació, si es fa participar a la gent, però se li dóna tot fet d'inici, al principi hi haurà implicació, però de seguida la gent se'n cansa perquè veu que el camí està ja marcat i decidit i deixen de participar. El que necessiten les persones és que les escoltis.
  • Els mitjans públics com el 'Viure a Sant Boi' són només pamflets per explicar el que fa el govern municipal, no parlen de la ciutat.
  • Existeix una xarxa clientelar d'entitats i si no en formes part t'arraconen. L'administració actual dóna subvencions indiscriminades a les entitats afins i els demana fidelitat i suport incondicional. S'han de potenciar només les entitats que facin coses, que siguin activistes socials i culturals.

Com a conclusions finals, i com a compromisos del partit, el candidat d'Esquerra Miquel Salip apuntava que cal reformular la piràmide de participació ciutadana, fer complir la nova llei de transparència, trencar la dinàmica de subvencions clientelars i que com a 14a ciutat del principat hem d'adherir-nos a l'Associació de Municipis per la Independència.