Per dignitat

Marxa de la Dignitat, Madrid, 21 de març de 2015.
Cada cop més gent a l'atur, cada cop més famílies sense llum ni aigua, cada cop més gent sense casa...

Aquesta és la societat que volem? 

El següent text està extret de la Viquipèdia: “La dignitat és un dret innat de les persones a ser tractades de manera justa i a reconèixer la seva vàlua en tant que humans. La dignitat humana pot veure's amenaçada pel tracte vexatori, sigui en el cas de la discriminació, de la tortura, l'esclavatge o les condicions físiques que impedeixin la vida amb un mínim benestar.”

Exigir allò que ens pertany és un dret i, com a tal, l'hem d'exercir. No val mirar cap a una altre banda, ja que tots som susceptibles de trobar-nos en una situació així. Ja no val passar de llarg quan un veí ho està passant malament, ja no val allò de “és cosa seva, ell/a s'ho ha buscat”. Ja n'hi ha prou del “avui no toca”.

AVUI SÍ TOCA, i és cosa de tots donar un nou sentit a una nova societat, més justa, sense exclusions, sense misèria...per dignitat.

MERITXELL SALIP i SERRET