Miquel Salip i Tomàs Ferrer passegen per la Cope

Avui dimarts el nostre alcaldable Miquel Salip ha fet una passejada per Ciutat Cooperativa-Molí Nou, barri per tots conegut com La Cope. L'acompanyava en Tomàs Ferrer, president de l'Associació de Veïns del barri, i també president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi. No hi ha ningú millor que ell per mostrar les peculiaritats i problemàtiques de La Cope, per bé que en el transcurs de la visita molts veïns i veïnes s'han animat a bescanviar opinions sobre el barri i sobre la ciutat, i a mostrar les seves preocupacions concretes sobretot pel que fa a l'espai públic i al seu manteniment.

Tomàs Ferrer i Miquel Salip aturats a Mahatma Gandhi.
A Esquerra considerem l'espai públic com el motor de les relacions de veïnatge i de construcció col·lectiva que fan forta una ciutat. És molt important que els espais s'adaptin a la singularitat de cada barri, no s'ha de pretendre homogeneïtzar-los tots, ja que això reforça la identitat i el sentiment de pertinença. El seu manteniment i adequació són imprescindibles i s'han de fer de manera sostinguda al llarg del temps, i no només dedicar-hi grans esforços els darrers mesos abans de les eleccions, com ha passat aquest mandat, i com molts veïns i veïnes de La Cope han comentat avui durant la visita.

Les associacions de veïns, juntament amb altres agents, com a coneixedores directes de la realitat dels barris, han de jugar un paper molt més important en la configuració de l'espai públic del que tenen en l'actualitat. Tanmateix, les alcaldies de barri també haurien de desenvolupar una tasca més notable, amb capacitat de decisió i pressupost per mantenir el seu propi espai públic. En una ciutat tan gran com Sant Boi no n'hi ha prou que l'alcaldia es desplaci als barris cada quinze dies, calen alcaldesses i alcaldes de barri que visquin la realitat del seu àmbit territorial i que siguin l'enllaç directe amb l'administració.

Durant la visita a La Cope hi ha hagut temps també de parlar de participació ciutadana. Tal com percep Esquerra, a Sant Boi manquen mecanismes de participació perquè la ciutadania es faci corresponsable de la presa de decisions, per exemple, en l'àmbit de l'espai públic que comentàvem més amunt. És des dels barris i des dels col·lectius veïnals que es poden detectar mancances i on es genera la implicació per la millora constant. L'apoderament ciutadà es va demostrar com una mesura exitosa durant el mandat en que l'actual número 13 d'Esquerra Enric Garcia va ostentar l'alcaldia del Barri Centre, en el que es van crear comissions especials amb els veïns de cada carrer on s'havien de fer intervencions per tal que hi hagués un seguiment conjunt entre ciutadania i els tècnics assignats.