Un Sant Boi republicà

Miquel Salip entrant a l'Ajuntament.
El proper cop serà per reformar-lo.
A ERC creiem en el Nou País, per això lluïm amb orgull aquesta C en les nostres sigles: la C de Catalunya. Però avui ens agradaria centrar-nos en la R. És la R de Republicana, i el republicanisme el portem a la sang. Creiem que una administració republicana és possible, i que és l'única manera de fer avançar Sant Boi. Fonamentem el nostre municipalisme en tres eixos principals: la defensa dels serveis públics com a garant dels drets i la igualtat d'oportunitats; la defensa de l'espai públic com a motor de les relacions de veïnatge i l'associacionisme; i la defensa d'un govern públic, obert i de tots.

És precisament en aquest darrer àmbit, en el del govern públic i de tots, en el que creiem que hi ha més camp per córrer a la nostra ciutat. No es tracta de fer petits retocs i que tot continuï igual, el que plantegem és una reforma estructural de l'administració. A continuació us presentem només algunes de les mesures que pensem aplicar per millorar la ineficient administració santboiana i la gestió de les seves empreses públiques. Per ampliar la informació podeu consultar el nostre programa electoral.
  • Organitzar l'administració en base a les necessitats de la ciutat, no en base als interessos de pactes polítics entre partits. Això inclou l'estructura del cartipàs polític i de l'estructura tècnica.
  • Aplicar el concepte d'administració "amb parets de vidre". Actuar sota la premissa que "allò que no es pot explicar, no ho facis". La informació generada pel consistori s'ha de fer arribar a la ciutadania de forma entenedora, no n'hi ha prou amb abocar-la a la web municipal.
  • Gestionar unes empreses públiques eficients i transparents. El desgavell organitzatiu i gestor de CORESSA no pot continuar. La seva estructura de piràmide invertida, amb un elenc enorme de directius i una plantilla de treballadors insuficient per les necessitats actuals de la ciutat, s'ha de capgirar, i això només es podrà aconseguir refundant-la des de la base.
  • Dotar la ciutat d'uns mitjans de comunicació plurals i forts. Cal una ràdio pública que sigui referent a la ciutat i que contribueixi a tenir una ciutadania crítica i corresponsable. I un Viure a Sant Boi que no sigui només l'altaveu del govern, sinó que parli d'allò que passa a la ciutat, amb especial atenció a les entitats i a la ciutadania.
  • Ser una administració oberta i disposada a escoltar la seva gent. Apostem per una ciutat deliberativa, aquella en que ciutadania i administració debaten conjuntament per construir col·lectivament la ciutat. Per fer possible aquesta voluntat política, cal reformar tota l'estructura participativa de la ciutat, des dels consells de barri i sectorials, fins el consell de ciutat i el ple municipal. I sobretot tenir un govern que passi comptes de manera regular, que expliqui obertament què es fa i què es pretén fer, i que sotmeti a consulta ciutadana els grans temes de ciutat.
Per cert, ja que parlàvem de sigles, també estem molt orgullosos de la E d'Esquerra, sota la que es poden englobar els punts que em citat i també totes les nostres polítiques socials que podeu consultar al programa.