Dia Internacional dels Drets de totes les espècies

Avui 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, és una data especial per a totes aquelles persones que, entre d'altres coses, dediquen part de les seves vides a defensar els drets de tots els animals, sense distinció d'espècie. Personalment, i en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, vull recordar la tasca tan important que desenvolupen totes les activistes en relació a aquesta dura tasca de sensibilitzar la gent sobre la necessitat de fer un món on, també, es reconegui la importància de respectar els drets de totes les espècies que en formen part. 

El passat 23 de juliol es va aprovar la Moció per declarar Sant Boi ciutat lliure de maltractament animal i amiga dels animals, presentada pel nostre Grup Municipal. Ja s'han pogut observar alguns fruits d'aquella Moció, tot i que queda molt per lluitar. Des de l'oposició vetllem per conduir l'equip de Govern cap el canvi necessari.

Animals en el Taller de Granja de la Puríssima.
Un dels acords que acompanyaven la moció aprovada per GdSB-CUP-PA, ERC-AM, ICV-EUiA-MES, i PSC-CP era el de no permetre activitats de tipus lúdic, artístic, cultural, tradicional, esportiu o religiós que causi la mort d'animals i/o vulneri el seu dret bàsic a viure dignament, és a dir, en un estat de benestar adequat a la seva espècie i sense patir maltractament físic i/o psíquic. Els avenços en aquest punt són l'eliminació de l'ús de ponis com a muntura per nens i nenes a la propera edició dels Tres Tombs 2016, i la desaparició ja en aquest 2015 de l'arrossegament de pes amb cavalls a la Fira de la Puríssima. Malauradament, “El Taller de la Granja” continua sent una activitat del programa de la Fira. En relació al Taller, hem de dir que, tot i que s'ha reduït el nombre d'animals, i se'ls ha col·locat en un espai més adequat, més ample, des d'ERC creiem que el benestar dels animals se segueix vulnerant. Menció especial per la vaca, que estava en un espai mínim, però en general, pel fet de tenir uns animals abrigats únicament per unes lones durant 3 dies, i patint l'afluència continuada de visitants de la Fira, sense un espai on poder refugiar-se a descansar si així ho desitjaven.

Per altra banda, hem de seguir lamentant un seguit d'actes i activitats realitzades per una entitat que rep subvencions públiques de l'Ajuntament de Sant Boi, i que gaudeix de la seva aprovació i favor. “La Matanza del Cerdo”, celebrada en espai públic, s'ha tornat a repetir el passat 22 de novembre. Ja vam dir en el Ple que trobàvem que aquest nom no era adequat, ja que la matança del porc no està permesa a Catalunya com a activitat; òbviament, en aquesta festa no se segueix el ritual de matança, però fa homenatge d'un acte cruel i prohibit a la nostra societat. I no és un fet aïllat, la mateixa entitat té un club taurí que realitza una conferència taurina anual, que aquest any ha celebrat el seu 23è aniversari, i que ha tingut lloc el 28 de novembre. Tot això entra directament en conflicte amb un altre dels acords de la Moció que acordava que qualsevol conveni de col·laboració o acord que en endavant l'Ajuntament de Sant Boi signés amb una empresa, entitat o associació, tindria en compte que aquesta no atemptés contra els drets dels animals en qualsevol dels seus àmbits.

Hem d'afegir que continuem batallant per l'acord de no permetre la difusió per mitjans de comunicació municipals de continguts i programes que facin propaganda o justificació d'espectacles que produeixin la mort i/o el dolor a animals. El programa sobre tauromàquia “Tendido 5” continua emetent-se cada dilluns a Ràdio Sant Boi, i ens oposem a que amb diner públic es faci apologia del maltractament animal. Al ple de setembre vam demanar a l'equip de govern que poses fi a aquesta incongruència tan greu en relació amb el que es va aprovar al juliol, i els vam demanar si tenien previst posar en marxa l'acord de crear un comitè o consell sobre benestar i tracte ètic dels animals a Sant Boi, on participi l'Ajuntament conjuntament amb les entitats i partits polítics que ho desitgin. Continuem esperant resposta pels canals adequats, volem que es compleixin el compromís adquirit, i lluitarem perquè així es faci.

Maria Rosa Bastida i Loli Reyes de PROGAT,
a la colònia de gats de l'esola de música.
En paral·lel, i fora de l'àmbit institucional, hem continuat treballant per gestar el canvi de la relació entre la nostra societat i els animals. Ens hem reunit amb la gent de PROGAT Sant Boi i els hem comentat diferents idees de millora que es podrien implementar a la nostra ciutat, com ara que en lloc de tenir els gats en adopció al refugi municipal, proposin a l'Ajuntament el que ja es fa a altres països, a Madrid i a Barcelona: espais que simulen l'entorn domèstic on aquelles persones que volen estar en contacte amb els gats o bé adoptar-los, puguin gaudir d'una estona de lleure amb ells i alhora socialitzar-los. Aquesta mesura podria tenir també funcions educadores. Vam aprofitar aquesta trobada per visitar una colònia de gats de carrer controlada i així poder conèixer la situació actual de primera mà. També hem parlat amb l'entitat organitzadora del Tres Tombs, Pessebristes de Sant Boi, per explorar les possibilitats de millorar en relació al benestar animal dels animals participants.

ROSA BERRIO i HERNÁNDEZ