De Delta a Delta

El posicionament d'Esquerra vers el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre del govern estatal del PP és prou conegut per l'opinió pública; la reducció del cabal del riu tindrà una repercussió insalvable per la supervivència del delta, l'aboca a la destrucció del seu paisatge agrícola i natural. El transvasament d'aigua entre conques és un model a evitar sempre que sigui possible, perquè altera l'equilibri natural de la conca transvasada.

Però anant més al fons, aquesta qüestió de l'Ebre posa sobre la taula el model de desenvolupament territorial imperant tant a Catalunya com a l'estat espanyol: Des de dalt, des dels ministeris de torn, però també des del món local, es decideix jugar amb el territori i el seu desenvolupament com si fos un mer canvi de cromos, o si voleu, desvestir un sant per vestir-ne un altre. I és precisament el que passa amb els dos deltes més grans que tenim a Catalunya, el delta de l'Ebre i el delta del Llobregat. 

En ambdós casos ens trobem que són dos espais agrícoles privilegiats i en funcionament. Tots dos posseeixen terres de gran qualitat per a l'agricultura, són terres al·luvials aportades pels seus rius creadors. Tots dos disposen d'aigua per al reg en abundància, no els han de transvasar aigua per a poder regar. Tots dos gaudeixen d'un clima ideal per a la pràctica agrícola, poques vegades veureu a les notícies que parlin de pedregades, glaçades o sequeres extremes que hagin arruïnat els pagesos. Tots dos estan ben comunicats i, en el cas del delta del Llobregat, té el mercat més gran de productes agrícoles de Catalunya al seu voltant.

Hi ha qui s'entesta a fer desaparèixer aquests espais agrícoles i naturals. Hi ha qui s'entesta a fer desaparèixer els regadius més productius de Catalunya. Que el delta de l'Ebre acabi desapareixent sota el mar i el delta del Llobregat acabi desapareixent sota el formigó. Paral·lelament, es vol fer regadiu en el secà continental, que no vol dir horta ni arrossars, en unes terres d'un clima sovint agressiu, que castiga fruiterars i cereals amb pedregades o glaçades severes. Vestir un sant tot desvestin-ne un altre. En el cas del nostre delta del Llobregat, quan no són les grans infraestructures metropolitanes, és un Eurovegas, o un PDU. Vaja, la pavimentació progressiva de l'espai agrícola i natural.

És per tot això i per els motius més coneguts que aquí no he entrat a desgranar, que fa que la gent del delta del Llobregat ens solidaritzem amb la gent del delta de l'Ebre. Reclamem la retirada definitiva de l'amenaça del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i reclamem també la retirada del PDU del delta del Llobregat. En definitiva, que es faci un planejament territorial més sensat amb la realitat.

JAUME SANS i MARGENET