No tot s'acaba cada 4 anys

Cada quatre anys hi ha eleccions per determinar el nostre govern municipal, però com a ciutadà de Sant Boi, entenc que la intervenció a la vida pública ha de ser contínua. No només s'ha de dur a terme coincidint amb les eleccions, sinó que ha de ser una proposta per poder generar una millora constant, i és obligació de l'administració posar els mitjans per fer-ho. La participació ciutadana és una eina imprescindible per fer ciutat, per modernitzar l'acció pública, i per fer que la política sigui molt més propera a la ciutadania.

Dit això, un dels punts més importants de l'acció de govern anualment és l'aprovació dels Pressupostos Municipals, on podem veure les accions previstes per l'equip de govern i la partida econòmica assignada per portar-les a terme. Amb aquesta documentació, els ciutadans podem fer les nostres al·legacions per intentar introduir noves accions de govern o millorar i ampliar les línies proposades; o això seria el normal.

Per aquest motiu, aquest any vaig presentar dues al·legacions: una referida al món del comerç, concretament al nostre Pla de Comerç 2020, on volia reafirmar la importància d'aquest Pla i dotar cada línia de treball d'una partida pressupostària. L'altra feia referència a la millora de la participació ciutadana, aprofitant la Regidoria de noves formes de participació. En aquest cas demanava una partida d'I+D en participació, i també la incorporació d'un programa de pressupostos participatius, que permetrien que la ciutadania pogués decidir les prioritats d'una determinada intervenció municipal i així fer un govern molt més obert.

Esperava que l'equip de govern pogués considerar aquestes al·legacions però, segons la normativa això sembla que no és possible. Encara que el fons sigui interessant, les al·legacions als pressupostos només poden ser de formes i quantitats, però no s'accepten noves incorporacions o modificacions de les ja establertes. Les aportacions d'aquest tipus només es poden fer abans de l'aprovació inicial. El problema és, però, que la documentació només la podem demanar una vegada aprovada, cosa que no té cap mena de sentit.

Si volem una millor participació ciutadana i la implicació de cada un de nosaltres a la vida pública més enllà de les eleccions cada quatre anys, hauríem de proposar una modificació de les normatives de participació ciutadana, o una millora de les eines de participació. Alguns dels ciutadans volem una participació continuada en la vida pública i no només cada quatre anys.

Som-hi.

JOAN ROS CARDONA