La nova línia d'alta tensió a Sant Ramon

Si heu anat per Sant Ramon aquests darrers mesos haureu vist l'aparició de noves torres d'alta tensió. En total són 7 torres que venen a impactar sobre el paisatge de la muntanya del Montbaig. Us en volem explicar algunes coses:

Per què aquesta nova línia?


Esquema de l'afectació a la muntanya de Sant Ramon.
Es tracta d'una línia de 220kV que ve a reforçar l’arribada d’energia elèctrica en aquest sector de la comarca. La nova línia enllaça l'actual línia Begues-Sant Boi i acaba a la central situada a la Ronda Sant Ramon, l'enllaça amb la central anomenada Gavarrot, situada als límits municipals de Viladecans amb Sant Boi.

Un dels motius és donar més capacitat a la central de Gavarrot a causa del consum a l'alça de més energia durant els darrers temps i en el futur: l'arribada de l'AVE, les ampliacions fetes a l'aeroport, però també la continua construcció de centres comercials (com l'Outlet de Viladecans) i nous barris la justifiquen.

Però què hi guanyem la gent de Sant Boi?

Ara com ara, no hi guanyem res. Al contrari, rebem la servitud d'una nova infraestructura que ens impacta en el paisatge d'un espai tant emblemàtic com la muntanya de Sant Ramon sense rebre cap compensació com a ciutat.

Com a mínim existeix el compromís que Red Eléctrica de Espanya deixi en bon estat l'afectació que puguin causar les obres d'instal·lació de les torres. Caldrà fer-ne el seguiment.

I en un futur, com ha de quedar tot l'espai de distribució elèctrica a la ciutat?

Si ens fixem bé amb el nou traçat de la línia (veure el mapa), aquesta haurà de substituir el ramal que arriba a la central situada dins el nucli urbà de Sant Boi, i per tant la desaparició de la central de la Ronda Sant Ramon, si no no tindria cap sentit.


Mapa de la xarxa elèctrica santboiana.
Pensem que, assumida la nova servitud de la línia, aquesta ha de canalitzar tota l'energia cap a l'estació transformadora Gavarrot, i si és necessari ampliar-la, perquè així proporcioni el servei que ara presta la central de la Ronda Sant Ramon. Cal pressionar Red Eléctrica perquè faci aquest pas endavant i no busqui l'excusa dels costos econòmics i de voler lligar aquesta operació a poder requalificar i edificar l'actual central esperant que tornin els temps de les grans alces del mercat immobiliari. L’interès general de la ciutadania (de la ciutat) no poden quedar relegats als interessos particulars de Red Eléctrica.

I què hem fet des d'ERC Sant Boi?

En primer lloc expressar el nostre malestar pel secretisme de l'arribada d'aquest nou ramal de 220kV: en el Consell de Medi Ambient de la darrera legislatura (28 d'abril de 2015), quan l'equip de govern feia temps que en devia estar al cas, no es va tractar el tema, i quan al final es va preguntar si en sabien res, tot van ser pilotes fora. Al juliol ja s'estava aixecant la primera de les torres.

Tampoc hem vist cap rètol informatiu ni cap Viure Sant Boi que ho esmenti.

Davant l'evidència dels fets, el progressiu aixecament de noves torres, la tala d'arbres i obertura de noves pistes, vam preguntar al Ple (octubre de 2015) sobre aquest tema: el perquè de la construcció d'una nova línia d'alta tensió, si s'havia demanat la restauració de l'àrea afectada un cop acabades les obres i si hi haurien compensacions a la ciutat per aquesta nova servitud.

La resposta és que Red Eléctrica ha de restaurar l'impacte que causin les obres, en compliment de la legislació vigent a la zona, com ja va succeir amb la moció referent a la protecció de la pedra seca, l'anomenada declaració de Torroella, impulsada per l'aleshores regidor de Medi Ambient i d'ERC, Josep M. Cervelló.

Malauradament, l'equip de govern municipal no ha aconseguit que la ciutat rebi alguna compensació per l'afectació d'aquesta nova servitud.


JAUME SANS i MARGENET