Participació és prendre part

La importància d'esdevenir agents actius i decisius és, avui en dia, una de les claus per entendre alguns dels canvis que ens envolten. També en un context democràtic en el qual hem entès que és el nostre dret i el nostre deure participar. 

El govern municipal ha iniciat un procés per redefinir el model de participació ciutadana. I és per això que, atès que un model sempre és una maqueta que cal reproduir, els seus fonaments són els que han de marcar el canvi. Des d'Esquerra Sant Boi tenim clar que l’única possibilitat de millorar la participació ciutadana exigeix tallar de soca arrel moltes de les pràctiques i actituds que s'han mantingut durant molts anys en aquesta ciutat. Començant per tenir clar què vol dir participar. Participar és prendre part. No és només informar, transmetre. No és convocar a la gent a una hora i a un lloc i transmetre'ls informació que no poden rebatre ni posar en dubte, i que deriva de decisions ja preses prèviament sense la seva consideració

Assemblea Municipal Oberta d'ERC Sant Boi,
un espai per passar comptes i escoltar.
Com a republicans creiem en la coresponsabilitat de la ciutadania i per això considerem que la participació ha d'estar marcada per espais deliberatius on parlar, examinar, debatre, qüestionar. I vinculants, amb capacitat real de decisió i d'actuació sobre aspectes concrets i grans decisions de ciutat. Per exemple, a través de consultes ciutadanes. Però el desenvolupament comunitari no només té a veure amb els ciutadans individuals sinó també amb el teixit associatiu que, lluny del clientelisme, ha d'esdevenir un eix bàsic de construcció, especialment a partir del treball en xarxa entre les mateixes entitats. 

Així doncs, participació, sí. Però no màquines de fum ni aparadors de productes vells venuts per nous. Participació basada en la deliberació i el compromís, que obligui al seguiment i al retorn de les decisions preses. I que sobretot tingui en compte que no es tracta de cap concessió, sinó de la responsabilitat dels representants públics per formar i promoure una ciutadania compromesa amb el bé col·lectiu, tenint sempre present que l'actiu principal de la construcció col·lectiva de la nostra ciutat som tots i cada un dels santboians i santboianes que tenim el dret i el deure d'intervenir.

NÚRIA MOLAS CASTELLS