Ple Sant Boi 19/01/2017

El primer ple d'aquest 2017 probablement va ser també el més curt del que portem de mandat, i tampoc va portar grans moments de discrepància entre grups. L'ordre del dia només comptava amb 6 punts.

Va obrir la sessió el PSC demanant més places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis. Esquerra va fer tres esmenes formals al redactat de la proposta, dues de les quals es van acceptar, però no l'apunt de que els equipaments tancats de la ciutat es puguin fer servir amb aquestes finalitats atenent a disponibilitats pressupostàries i l'equitat territorial. De totes maneres, la moció va prosperar amb la unanimitat dels vots a favor.

El grup de Ciutadans va tornar a portar al Ple de Sant Boi dues mocions ja presentades al Parlament. La primera versava sobre la responsabilitat i manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys, un llop amb pell de xai que busca, a efectes pràctics, evitar que el català sigui la llengua vehicular a les escoles. Davant de les diverses esmenes que va rebre, Antonio Chanes va arribar a proposar que cada nen o nena pugui ser escolaritzat en la seva llengua materna. A Sant Boi això suposaria fer servir més d'un centenar de llengües a l'escola primària. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de tots els grups, a excepció del PP, que hi va donar suport. La segona moció demanava la prevenció i detecció de la pederàstia, el maltractament i l'abús infantil en espais on es realitzi activitat infantil de tot tipus. Com van fer notar diversos grups del consistori, inclòs Esquerra, el govern de la Generalitat ja ha establert un protocol al respecte que funciona correctament, de manera que la moció, a banda de no tenir ni cap ni peus en el seu redactat, arribava tard i no tenia sentit. Esquerra s'hi va abstenir, igual que el PDeCAT, però la resta van votar a favor, tothom està d'acord en el fons de la moció.

En aquest Ple també es va aprovar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi a la celebració del Dia Internacional de Commemoració anual en memòria de les víctimes de l'Holocaust i de prevenció de crims contra la humanitat, i a instàncies d'ICV també ens vam adherir al manifest de la campanya "Casa nostra, casa vostra", en favor de l'acollida de persones refugiades.

En el darrer torn del Ple, Jaume Sans va demanar a l'equip de govern tota la informació referent del projecte ja assignat de renovació del passeig de la carretera C-245, després que una ciutadana en denunciés el seu mal estat amb una paraula demanada, i que la regidora Elena Amat li assegurés que aviat hi posarien remei. El mateix Jaume Sans va preguntar si es pensava actuar respecte a la plaga d'escarabat morrut que afecta les palmeres de l'Escola de Música, i Miquel Salip va recordar que el passat 23 de desembre, en plena campanya nadalenca, el Mercat de Sant Jordi va patir un tall elèctric que va deixar sense servei a usuaris i treballadors. La qüestió era saber si el govern pensa demanar responsabilitats a la companyia elèctrica perquè els paradistes rebin alguna compensació al respecte. La resposta va ser tan buida de contingut que no va permetre saber si pensaven actuar o no.