Ple Sant Boi 20/04/2017

El Ple d'abril arribava unes escasses tres setmanes després del de març, i per tant amb poc temps de preparació per part de les formacions, però tot hi així s'hi van presentar un número considerable de mocions i de propostes de govern, moltes d'elles aprovades sense discussió, com la d'Iniciativa en suport a la creació d'un marc legislatiu pel respecte dels drets humans a les empreses catalanes que operen a l'exterior, la del PSC de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, l'adhesió a la Declaració de Tarragona per un turisme sostenible i compartit, o l'adhesió al manifest de la Cimera per la millora de la Qualitat de l'Aire a la conurbació de Barcelona que s'havia celebrat el passat 6 de març.

El grup de Ciutadans va presentar dues mocions. La primera demanava que es reformin els criteris i els trams al sistema de copagament dels productes farmacèutics. Les forces d'esquerres advocaven més aviat per la supressió del copagament, de manera que la moció no va tenir prou suport per prospera. Esquerra s'hi va abstenir tot i que s'havia acceptat una esmena seva per introduir els conceptes de topalls màxims i exempcions als ingressos anuals per poder revisar els criteris. La segona moció volia donar suport a la formació professional i demanar la implantació dels cicles formatius del sector sanitari als instituts de Sant Boi, però va rebre una oposició frontal per part de tots els grups del consistori.

Begoña Menéndez durant la seva exposició.
En aquest Ple hi va haver l'aprovació inicial del Pla Local de Seguretat Viària de Sant Boi. El Pla, d'una extensió considerable, va ser entregat pocs dies abans del Ple, sense temps per valorar-lo, de manera que Esquerra s'hi va abstenir amb la voluntat d'estudiar-lo i fer-hi esmenes si s'escau. Miquel Salip, però, va manifestar l'estranyesa perquè no el portessin juntament amb el Pla de Mobilitat. També s'hi va presentar una moció promoguda per UGT en contra de les empreses multiservei i el treball precari. La responsable d'organització d'UGT Baix Llobregat Victoria Corbacho la va llegir, la portava PSC i Esquerra s'hi va subscriure, com també ICV i GdSB.

Després de les mocions, hi havia una paraula demanada al Ple. La Begoña Menéndez, com a representant d'una plataforma en defensa dels drets dels animals de Ciutat Cooperativa-Molí Nou, va exposar el malestar pels tinents de gossos del barri a causa de l'estat deplorable de la zona d'esbarjo de la Riera de Can Soler. Les darreres setmanes aquest col·lectiu de veïns havien fet força rebombori a les xarxes, cosa que no agrada, ni va passar inadvertida per l'equip de govern, que amb la resposta del tinent d'alcaldia de Ciutat Sostenible (i no amb de la regidora de tinència responsable d'animals), es va comprometre a buscar un altre emplaçament per la zona d'esbarjo, i a millorar-ne els accessos i l'acondicionament. A tal efecte, es constituirà una comissió que comptarà amb la participació d'aquest moviment veïnal.

Aquest mes, només vam dirigir una pregunta a l'equip de govern. En Jaume Sans va demanar si era necessari talar els arbres del tram final de les obres de Lluís Pasqual Roca, o si hi havia alguna solució alternativa per ells, com replantar-los en alguna altra banda. La regidora Elena Amat va contestar que estava prevista la seva retirada amb les obres, però que preguntaria per que van ser tallats, mentre se sentien respostes de l'alcaldessa i altres regidors entre dents, i amb un puntet irònic, que els arbres estaven malalts. La resposta fàcil per no donar explicacions.